شانزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی- تعرفه های ثبت نام
تعرفه های ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/12 | 
متقاضی شرکت در کنگره  هزینه تا تاریخ ۱۵مهر ۹۹ (تومان) هزینه از ۱۵ مهر ۹۹ به بعد (تومان)
دکترای حرفه ای
دکترای تخصصی
متخصص
فوق تخصص
۱۲۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
دانشجویان و کارشناسان ۵۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰
 
نشانی مطلب در وبگاه شانزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی:
http://icbmb2020.ir/find.php?item=1.64.21.fa
برگشت به اصل مطلب